תרגום תקנון חברה

בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ככלל, מסמך אשר מוגש לפי הוראות הדין לרשות מנהלית, ולרשם החברות בכלל זה, יוגש בשפה רשמית ולא בשפה זרה כדוגמת השפה האנגלית. הרעיון העומד בבסיסה של החלטה זו, היא לאפשר לציבור את היכולת לעיין ולהבין מסמכים ציבוריים אלו.

תרגום תקנון מאנגלית לעברית
כחלק מתהליך הקמתה של חברה ורישומה ברשם החברות בישראל, יש צורך לנסח תקנון התאגדות לחברה המתמצת את כללי היסוד לפיהן פועלת החברה, את שמה, הונה הרשום והרכב המניות שלה. בזירה הבינלאומית בה אנו פועלים, חברות רבות בוחרות לנסח מלכתחילה את התקנון שלהם באנגלית, בכדי להקל על משקיעים ובעלי מניות עתידיים שאינם דוברים את השפה העברית. בחירה זו גם עשויה לצמצם עלויות תרגום עתידיות, במידה והחברה תרצה להתרחב או להתאגד מחדש בארץ זרה.

לאור זאת, גם המחוקק הבין כי יש צורך לקבל תקנונים הכתובים בשפה האנגלית, והחל מה-17.5.2016 ניתן להגיש לרשם החברות תקנון חברה בשפה האנגלית. בהתאם לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ו-2016, תקנון חברה בשפה האנגלית, יוגש בצירוף תרגום המסמך לשפה העברית ובצירוף אישור החברה בדבר נאותות התרגום. על גבי התרגום הנלווה יצוין באופן בולט לעין כי "התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית בלבד". הרשם מקפיד מאוד על כללים אלו ויסרב לקבל כל מסמך שאינו עונה על דרישות אלו.

תרגום תקנון לעברית משפה זרה שאינה אנגלית
בניגוד לאנגלית, שהינה שפה המוכרת ומובנית על ידי רוב העולם המערבי ולכן אינה מצריכה אישור נוטריוני לנכונות התרגום, כאשר מדובר בשפות זרות אחרות לרשם ישנן דרישות נוקשות יותר. תקנון חברה שיוגש לרשם החברות בשפה זרה שאינה אנגלית יוגש בצירוף תרגום נוטריוני של המסמך לעברית. גם כאן מקפיד רשם החברות על מילוי התנאים במלואם, ומסמך שאינו מוגש בהתאם לכללים יסורב.

קבלת הצעת מחיר לתרגום תקנון
לא פעם מופתעות חברות לגלות כי לפתע עומדת בפניהם הוצאה בלתי צפויה בגין תרגום התקנון שלהם לעברית, מסיבה הנראית להם פורמאלית בלבד, ארכאית ומיותרת. יש בכך מן האמת, ואין ספק שכשמדובר בחברות סטארט-אפ, כל הוצאה בלתי צפויה היא לא נעימה. אך מצד שני, מעבר לעמידה בדרישות המחוקק שסיבותיו עמו, יש בכך גם השקעה בחברה, ותרגום מצוין של התקנון יהפוך לנכס של החברה שיאפשר לה למשוך גם משקיעים ישראליים שאינם מרגישים בנוח לחתום על מסמך באנגלית.

אם נדרשתם להגיש לרשם החברות תרגום לעברית של תקנון החברה שלכם, או שאתם מבקשים להציג בפני משקיעים או רשות כלשהי מחוץ לישראל את מסמכי ההתאגדות של החברה שלכם באנגלית או בשפה זרה אחרת, פנו אלינו כבר עכשיו לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית.
קבלו הצעת מחיר לתרגום תקנון חברה ללא התחייבות
שם *:
חברה:
דוא"ל:
טלפון *:
נושא המסמך:
מספר מילים:
תרגום מ:
תרגום ל:
צירוף קובץ:
כל מסמך שנשלח לצורך קבלת הצעת מחיר נכלל אוטומטית בהסכם הסודיות שלנו עם לקוחותינו ולקוחותינו הפוטנציאלים. אנו דואגים לפרטיות שלך!

למידע נוסף והצעות מחיר חייגו: 072-393-1630